فروش|خدمات پس از فروش|قطعات

کد نمایندگی : 243
 
شهر : اراک
 
نام عاملیت : منفردزاده
 
      توجه : این عاملیت امکان ارائه خدمات به خودروهای تویوتا و لکسوس را دارند
 
آدرس : زیر پل شهر صنعتی – خیابان تامین اجتماعی – انتهای بلوار گلهــا
 
کد شهر : 086
 
شماره تماس : 33120793
 
شماره تماس دوم: 33138671
 
فکس : 33125595
 
کدپستی : 3819798513
 
پست الکترونیک :  monfaredzadeh@irtoya.com

برای مشاهده خودرو های تحت پوشش خدمات پس از فروش نمایندگی کلیک کنید.