شرایط فروش لیست قیمت محصولات

مدارک لازم جهت فروش نقدی

مدارک لازم جهت فروش اقساطی

مدارک لازم جهت فروش مشارکتی

راهنمای خرید آنلاین

مشتری گرامی لطفا جهت خرید آنلاین مراحل ذیل را طی نمایید :

توجه: نظربه اینکه انجام فرایند شماره گذاری برای مشتریان شهرستان ها در همان شهر صورت می پذیرد، پرداخت مبلغ خودرو بدون احتساب هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض 10 درصد خواهد بود؛ لذا مبلغ مذکور در زمان ثبت نام برای خریداران محترم شهرستان ها از کل مبلغ قابل پرداخت کسر خواهد شد.

 

در حال حاضر بخشنامه ای وجود ندارد.